Lité podlahy
vlastnosti
Samonivelační litá podlaha na bázi ANHYDRITU. Materiál je určený pro vnitřní podlahy především v bytové výstavbě, pro kancelářské prostory popř. sportovní haly a tělocvičny. Podlaha vzniká kontinuálním litím na podklad a to jako sdružená podlaha (čistá podlaha pevně propojena s podkladem), nebo podklad na oddělovací vrstvě (nedochází k propojování s podkladem), či plovoucí podlaha aplikovaná na tepelnou, nebo kročejovou izolaci. Materiál je mimořádně vhodný díky svým vlastnostem na vytápěné podlahy. U tohoto sytému dochází k minimálnímu tepelnému odporu a dokonalému přenosu tepelné energie z podlahového systému vytápění do podlahové kontrukce a následně prostoru místnosti objektu. Díky této vlastnosti dochází po celou dobu životnosti k energetickým úsporám.
zpracování
způsob zpracování a vlastnosti materiálu zaručují dokonalou rovinatost čisté podlahy pro pokládku veškerých podlahových krytin včetně dlažeb bez nutnosti následného vyrovnávání pomocí stěrek. Ideální síla podlahy 3,5 - 4 cm. U podlahového vytápění krytí topné hadice min. 3,5 cm nad horní část trubkového systému.
celkový souhrn výhod lité podlahy
 • vysoký výkon lití (až 1500m2 za den - dle podmínek)
 • dobrá pevnost v tlaku
 • dosažení rovného povrchu
 • pevnost v tahu za ohybu (odpadá armovací výstuž)
 • podlaha beze spár
 • po 24 hodinách pochůzná
 • ideální tepelná vodivost
 • dokonalé obklopení topných trubek (bez dutin)
 • možnost najíždět topný systém po 7 dnech
 • objemová stálost
 • čistota při zpracování
 • žádné odpady či zbytky

Technická data Anhydrit-Fliessestrich 460 Anhydrit-Fliessestrich 463
pevnost v tahu za ohybu 6 N / mm2 7 N / mm2
pevnost v tlaku 25 N / mm2 35 N / mm2
spotřeba cca 72 kg/m2/40 mm cca 72 kg/m2/40 mm
objemová hmostnost zatvrdlé podlahy cca 2,1 kg/dm3 cca 2,1 kg/dm3
sypká hmostnost suché směsy cca 1,4 kg/dm3 cca 1,4 kg/dm3
hodnota pH > 7 > 7
součinitel smrštění a bobtnavosti <0,1 mm/m <0,1 mm/m
tepelná roztažnost cca 0,009 mm/m.K cca 0,009 mm/m.K
součinitel tepelné vodivosti cca 1 W/m.K cca 1 W/m.K
doba zpracovatelnosti při dané konzistenci (vodním součiniteli) cca 30 - 40 min cca 30 - 40 min
rozliv (1l zkušební válec 7 cm) na materiálu za výstupem z hadice 36 - 40 mm
zatěžování podlahy pro chůzi osob po 2 dnech, běžné po 5 - 8 dnech, vytápění podlahy po 7 dnech
doba vysychání podle tlouštky podlahy a daných podmínek na staveništi cca 4-6 týdnů
Specifikace cen pro zhotovení samonivelačních anhydritových podlah dle plošných objemů.
Cena zahrnuje nalití anhydritové směsi včetně zpracování a následného zbroušení povrchu druhý den po aplikaci. Cena je kalkulována na sílu nalité desky v tloušťce 4 cm. V případě aplikace je kalkulována cena dle níže uvedené tabulky a v případě nadnormativní spotřeby materiálu vzniklé nerovností podkladu je připočtena cena materilu nad limit dle oficiálního ceníku firmy HASIT a.s.

plocha m2 Kč/m2
do 100 395,-
101 - 999 380,-
od 1.000 370,-

V případě podlahového vytápění vzhledem k minimálnímu krytí topného hada 3,5 cm se zvyšuje cena na m2 vlivem vyšší spotřeby materiálu o cca 70,- Kč.

plovoucí samonivelační podlaha

litá samonivelační podlaha na podlahové vytápění do systémových desek
 

litá samonivelační podlaha na podlahové vytápění