Speciální omítky
  • omítky na odstínění rentgenového záření. (RTG pracoviště ve zdravotnických zařízeních apod.)
Akustická malta
  • Materiál schopný absorbovat zvuk odolný proti požáru. Reguluje dozvuk na stávajících konstrukcích.
Omítky na bázi jílu
  • Aplikace na zdivo, rákos, vepřovicové zdivo
Vápenné vnitřní - vnější
  • Materiál splňující požadavky památkové péče ohledně historického zdiva. Ekologické, určené pro vnější a vnitřní účely.